Bli medlem
s

Nr 3-4 Hösten 2020

Utblick i världen – Japan

Japan är ett land där det är välstädat, inget skräp på gatorna, och det finns inga papperskorgar! Under två veckor i Japan såg jag ytterst få fimpar på marken, kanske ett 20-tal. Japan har en nationell tobakslag som uppdaterades 1 april 2020 med införande av fler rökfria miljöer som på restauranger. Överträdelser bötfälls.

Se hela artikeln i VA 3-4.

Rättelse VinterUngdomskrysset i VA 3-4, sid 14

Tyvärr föll sista rutraden bort i den tryckta tidningen VA 3-4.
Här syns hela krysset.

VISIR-Aktuellt/Friskare liv Medlemstidning för Riksförbundet VISIR
Utkommer: Fyra nummer per år
Redaktör och ansvarig utgivare: Arne Stråby, arne.straby@telia.com
Förbundsordförande: Agneta Alderstig, agneta.alderstig@gmail.com
Grafisk produktion: Mynta design och produktion, maria@myntadesign.se
Material per post till kansliet.
Tryck: Exakta printing ISSN 0282-0617