Bli medlem
s

Nr 2 Våren 2020

Hagge Geigert kämpade mot rökningen

Tobaksbolagen har ofta använt kändisar för att sprida sitt dolda och förrädiska budskap: Känt folk röker, och rökning kan man koppla till framgång här i livet.

En av dem var Hagge Geigert (1925–2000), känd från många års arbete med revy, teater och TV. Hans TV-program ”Gäst hos Hagge” var populära och nådde miljoner tittare. Men han blev ett av rökningens otaliga offer, och han tog upp kampen. Han skrev debattartiklar och han uttalade sig i media. Det var 1981 som han fimpade för gott efter 40 års rökning.

VISIR-Aktuellt/Friskare liv Medlemstidning för Riksförbundet VISIR
Utkommer: Fyra nummer per år
Redaktör och ansvarig utgivare: Arne Stråby, arne.straby@telia.com
Förbundsordförande: Agneta Alderstig, agneta.alderstig@gmail.com
Grafisk produktion: Mynta design och produktion, maria@myntadesign.se
Material per post till kansliet.
Tryck: Exakta printing ISSN 0282-0617