Bli medlem
s

Tagg: avtal

Ny skrift från Tobaksfakta

Tobaksfaktas nya skrift  Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning,  presenterar de viktigaste riktlinjerna för politiker och tjänstemän i offentlig tjänst då det gäller kontakter med tobaksindustrin och ger exempel på hur de kan omsättas i praktiskt vardagsarbete. Vägledningen är skriven av Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Paul Nordgren. En grundbult i tobakskonventionen är att ländernas regeringar […]