Bli medlem
s

”Stort steg Framåt”!

carl-schlyterDet nya tobaksdirektivet blev godkänt av EU:s miljöutskott under onsdagen denna vecka. Carl Schlyter (MP), som är utskottets föredragande av tobaksproduktdirektivet,  tycker det är ett stort steg framåt. Nu återstår diskussion och omröstning i parlamentet, antingen under perioden 24-27 februari eller 10-13 mars.

Carl Schlyter ser efter utgången i miljöutskottet inte längre några hinder på vägen till ett nytt tobaksproduktdirektiv. Linda McAvan, parlamentsledamot från Storbritannien,  säger i ett pressmeddelande att:

– Vi vet att det är barn och inte vuxna som börjar röka. Tobaksproduktdirektivet hjälper oss att stoppa tobaksbolagens reklamtrick för att sälja tobak till unga människor.

Direktivet handlar i korthet om att:

  • varningar med text och bilder ska täcka 65 procent av båda storsidorna mot nuvarande regler med 30 procent av framsidan och 40 procent av baksidan. Varningsbilder blir obligatoriska inte som förut frivilligt.

 

  • E-cigaretter får säljas antingen som läkemedel eller som tobaksprodukter. Medlemsländerna bestämmer själva. Som tobaksprodukter får de inte innehålla mer än 20 milligram nikotin per milliliter. Påfyllningskassetter tillåts. En sådan får rymma så mycket nikotin så det motsvarar innehållet i ett cigarettpaket. E-cigaretter måste vara barnsäkra, ha hälsovarningar och omfattas av samma reklamrestriktioner som tobaksprodukter.

 

  • tillsatser av karakteristiska smakämnen förbjuds i cigaretter och rulltobak. Ett av dessa ämnen, mentol, omfattas inte av förbudet förrän år 2020. EU-kommissionen ska utarbeta en lista med de tillsatser som ska få användas. Socker kommer t ex att tillåtas.

Läs hela den antagna skrivelsen här

Läs mer på Tobaksfakta