Bli medlem
s

SENASTE NYTT FRÅN TOBAKSUTREDNING – Utvidgat rökförbud på allmänna platser men inga neutrala förpackningar

GoranLundahl

Tobaksutredaren Göran Lundahl och hans team har tänkt färdigt och visar vägen mot ett friskare Sverige.

Utredaren Göran Lundahl föreslår rökförbud på flera allmänna platser: uteserveringar, entréer, i kollektivtrafiken och på idrottsanläggningar/lekplatser i linje med Folkhälsomyndighetens förslag. Såväl det nuvarande som det föreslagna rökförbudet föreslås att även omfatta örtprodukter, e-cigaretter och vattenpipa. Förslagen anses bidra till att risken för passiv rökning minskar och, framförallt, att den sociala exponeringen för rökbruket minskar.

I utredningen föreslås en tillståndsplikt för tobaksförsäljning där lämpligheten prövas hos detaljister och aktörer inom partihandel. Det handlar om att beivra all illegal handel av tobaksvaror och inte bara försäljning till minderåriga.

Utredaren föreslår vidare att ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker införs från och med den 1 januari 2018. Vissa specialbutiker undantas från förbudet men tobaksvaror får inte vara synliga utifrån sådana butiker. Utredaren anser att exponeringsförbudet har en bra tobakspreventiv effekt som bidrar till att avnormalisera tobaksvanor samtidigt som kunder ändå kan göra väl informerade köp via neutralt utformade prislistor.

Utredaren lägger däremot inte förslag om neutrala förpackningar med hänvisning till tryckfrihetsförordning och grundlagsproblematik även om han tillstår att också detta är en bra tobakspreventiv åtgärd som införts eller håller på att införas i flera andra länder.

I en ändamålsenlig reglering av snus bör alla generella åtgärder mot tobak beaktas samt Folkhälsomyndigheten åläggas tillsynsansvaret enligt utredningen. Livsmedelsverkets nuvarande förordningar om snus ska då övertas av Folkhälsomyndigheten. Utredningen föreslår dock inget förbud mot karaktäristiska smaker i snus. Göran Lundahl hävdar att nästan allt snus är smaksatt och att det för närvarande är svårt att hitta en rättssäker reglering. Han förstår farhågorna med ”godissmaker” men menar att frågan får skjutas på framtiden då innehållet i snus kanske blir mer känt. Däremot föreslås ett förbud mot att hänvisa till smaker på förpackningar samt en minimireglering av innehållet i en snusförpackning (minst 20 portionsförpackningar per dosa).

När det gäller e-cigaretter hänvisar Göran Lundahl till en särskild promemoria. Det europeiska tobaksproduktdirektivet ska även gälla e-cigaretter eftersom Högsta förvaltningsdomstolen nyligen i en dom slagit fast att e-cigaretter inte är läkemedel.

Läs kommentarer från Tobaksfakta om slutbetänkande och promemoria

Läs kommentarer från Astma- och Allergiförbundet här

Läs debattartikel i opinion@svt.se här