Bli medlem
s

Kansli

fjallratt

Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 STOCKHOLM
Tel: 08-591 282 11
Email: visir@telia.com
Pg 60 94 07-2

Kansliansvarig: Åsa Malmberg

Besök efter överenskommelse då kansliet inte är bemannat på heltid.