Bli medlem
s

Jubileumsbok

Valentins bok Boken ”Tobakspesten, lungcancerproducenterna och frihetsförbundet VISIR” publicerades den 30 mars 2014. Samma dag hade Riksförbundet VISIR sitt årsmöte exakt 40 år efter bildandet. – Boken är en personlig, intressant och rolig antologi om kampen för ett rökfritt samhälle under 40 års tid säger bokens redaktör, Valentin Sevéus. – En samling texter om hur arbetet sett ut ända från början till idag. 

 

Valentin Sevéus tog i början av 1970-talet initiativ till Riksförbundet VISIR (Vi som inte röker) och deltog också i arbetet i den första stora svenska tobaksutredningen 1977-1981. VISIR blev känt landet runt genom sitt framgångsrika arbete för rökfria samhällsmiljöer. I denna jubileumsbok behandlar Sevéus en rad aspekter på tobakspestens problematik inklusive frågan om vilket ansvar som aktieägare och anställda inom lungcancerindustrin kan tänkas ha. Valentin Sevéus efterlyser en etisk diskussion som leder fram till att en onödig folksjukdom kan förpassas till historiens skräpkammare. De som bidragit till texterna i boken är:

Agneta Alderstig  |  Eva Bergström  |  Karin Brodén  |  Göran C-O Claesson |  Gunnvi Crona  |  Gert Essle | Anne-Marie Franzon | Gerd Gahne  |  Bo Hellgren | Inka Hjelmström  |  Dick Jansson  |  Sven Olov Johansson | Marie Kvarngård  |  Stefan Nilsson  |  Curt Palmer  |  Christina Rimaeus-Elgström  |  Henrik Ripa  |  Arne Stråby  |  Bo Thomé   |  Dan-Erik Tivestam  |  Linus Wrethov | Ingela Zetterlund |