Bli medlem
s

Historik

bosse

Förkämpe för ett tobaksfritt samhälle

Bo Hellgren har varit med i VISIR sedan föreningen bildades 1974. Själv såg Bo dagens ljus den 31 maj 1941 i den lilla ångermanländska orten Skorped. Hans engagemang mot tobak och rökning började 1967 på hans dåvarande arbetsplats Stockholms Brandförvar: ”Som en stor och stark karl skulle han väl tåla lite tobaksrök”. I början på 1973 nappade Bo på en insändare i Aftonbladet och Expressen om att bilda icke-rökarnas intresseorganisation och var sedan med att bilda VISIR 1973/74. Bo har allt sedan dess varit en mycket aktiv medlem i VISIR, som såväl flitig debattör och opinionsbildare som medlemssekreterare. På senare år har han i rollen som valberedningens oBo Hellgren har varit med i VISIR sedan föreningen bildades 1974. Själv såg Bo dagens ljus den 31 maj 1941 i den lilla ångermanländska orten Skorped. Hans engagemang mot tobak och rökning började 1967 på hans dåvarande arbetsplats Stockholms Brandförvar: ”Som en stor och stark karl skulle han väl tåla lite tobaksrök”. I början på 1973 nappade Bo på en insändare i Aftonbladet och Expressen om att bilda icke-rökarnas intresseorganisation och var sedan med att bilda VISIR 1973/74. Bo har allt sedan dess varit en mycket aktiv medlem i VISIR, som såväl flitig debattör och opinionsbildare som medlemssekreterare. På senare år har han i rollen som valberedningens ordförande med stor skicklighet sett till att VISIR har en mycket kompetent styrelse. Vid årsmötet 2015 utsågs han till hedersmedlem i VISIR.rdförande med stor skicklighet sett till att VISIR har en mycket kompetent styrelse. Vid årsmötet 2015 utsågs han till hedersmedlem i VISIR.

Läs en krönika av Bo Hellgren här.

Förbundsordförande från 1974 och framåt

Hedersmedlemmar

Enskild medlem eller styrelsen inom Riksförbundet VISIR kan nominera kandidater till Hedersmedlem. Med nomineringen ska en utförlig motivering bifogas. Styrelsen inom Riksförbundet VISIR utser Hedersmedlem.

Hedersmedlem är en titel men också en medlemskategori som tilldetas en person som synnerligen gjort sig förtjänt genom att ha främjat VISIRs verksamhet. Hedersmedlemskap är livslångt och kostnadsfritt medlemskap i Riksförbundet VISIR.

Kriterier som ska användas vid bedömning är; ideellt – långvarigt – extra värdefullt arbete som främjat och utvecklat Riksförbundet VISIR.

 

Valentin Sevéus antologi om VISIRs kamp under 40 år

Denna bok publicerades den 30 mars, samma dag som VISIRs årsmöte 2014. Det är exakt 40 år efter bildandet av Riksförbundet VISIR den 30 mars 1974. Detta är ingen tråkig bok, enligt Valentin Sevéus utan en mycket personlig, intressant och rolig antologi om VISIRs kamp för ett rökfritt samhälle under 40 års tid. En samling texter om hur arbetet sett ut ända från början till idag. Se längst ner på sidan för beställning.

Valentin Sevéus tog i början av 1970-talet initiativ till Riksförbundet VISIR (Vi som inte röker) och deltog också i arbetet i den första stora svenska tobaksutredningen 1977-1981. VISIR blev känt landet runt genom sitt framgångsrika arbete för rökfria samhällsmiljöer men har misslyckats med att nå fram till de unga flickorna. I denna bok behandlar Sevéus en rad aspekter på tobakspestens problematik inklusive frågan om vilket ansvar som aktieägare och anställda inom lungcancerindustrin kan tänkas ha. Valentin Sevéus efterlyser en etisk diskussion som leder fram till att en onödig folksjukdom kan förpassas till historiens skräpkammare.

De som bidragit till texterna i boken är:

Agneta Alderstig  |  Eva Bergström  |  Karin Brodén  |  Göran C-O Claesson |  Gunnvi Crona  |  Gert Essle | Anne-Marie Franzon | Gerd Gahne  |  Bo Hellgren | Inka Hjelmström  |  Dick Jansson  |  Sven Olov Johansson | Marie Kvarngård  |  Stefan Nilsson  |  Curt Palmer  |  Christina Rimaeus-Elgström  |  Henrik Ripa  |  Arne Stråby  |  Bo Thomé   |  Dan-Erik Tivestam  |  Linus Wrethov | Ingela Zetterlund |

Pris: 200 kronor

Beställ boken från VISIRs kansli
Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm, Tfn: 08-591 282 11.
Mail: visir@telia.com eller valentin@seveus.se.

………………..