Bli medlem
s

Förbundsstyrelse

2020-2021

Förbundsordförande: Agneta Alderstig, GÖTEBORG, leg. biomedicinsk analytiker, DPH, tobaksavvänjare

Vice förbundsordförande: Niclas Malmberg, VATTHOLM, vetenskapsjounalist kommunpolitiker Uppsala

Agneta Alderstig

Styrelseledamöter

Henrik Ripa, LERUM – Styrelseordförande Sahlgrenska Universitetssjukhus, regionrådsersättare Västra Götalandsregionen

Arvid Öhlin, ENSKEDE – Ersättare Regionfullmäktige Region Stockholm

Brith-Marie Delander, VIKEN – f.d Hälsofrämjande sjukhus

Eva Hedström, STOCKHOLM – Art director

Gert Essle, GÖTEBORG – f.d miljöinspektör

Anna Sibinska, GÖTEBORG – riksdagsledamot

Marie-Louise Hänel Sandström, GÖTEBORG – riksdagsledamot

Suzanne Bengtsson, BROMMA – f.d ANDT-samordnare

Revisorer

Gunnar Ek, GÖTEBORG

Ingvar Andersson, KALMAR

Revisorsersättare

Ulf Andersson, STOCKHOLM

Valberedning

Bo Hellgren (sammankallande), ÅRSTA