Bli medlem
s

Förbundsstyrelse

2020–2021

Förbundsordförande: Agneta Alderstig, GÖTEBORG, leg. biomedicinsk analytiker, DPH (Diploma in Public Health), tobaksavvänjare
Vice förbundsordförande: Niclas Malmberg, VATTHOLMA, vetenskapsjournalist

Styrelseledamöter

Anna Sibinska, GÖTEBORG – riksdagsledamot
Arvid Öhlin, ENSKEDE – ersättare Regionfullmäktige Region Stockholm
Brith-Marie Delander, VIKEN – fil.kand, tidigare Hälsohögskolan i Jönköping och Helsingborgs lasarett
Eva Hedström, STOCKHOLM – grafisk formgivare, RMI-Berghs
Gert Essle, GÖTEBORG – miljöinspektör, receptarie
Marie-Louise Hänel Sandström, GÖTEBORG – läkare, riksdagsledamot
Suzanne Bengtsson, STOCKHOLM – fil.kand, tidigare länsstyrelsen i Stockholm

Revisorer
Gunnar Ek, GÖTEBORG
Ingvar Andersson, KALMAR

Revisorsersättare
Ulf Andersson, STOCKHOLM

Valberedning
Bo Hellgren (sammankallande), ÅRSTA