Bli medlem
s

NYTT PÅ RÖKFRONTEN

I slutet på maj månad, mitt i kastanjernas och syrenernas fagraste blomstringstid, hettade det till ordentligt i den tobakspolitiska debatten. Här följer en kort resumé av händelseutvecklingen som innehöll allt från politiskt betänkande till folkopinion.

(i) Remissyttranden på delbetänkandet från Tobaksdirektivsutredningen den 22 maj 2015

VISIR och andra organisationer inom det tobakspreventiva nätverket yttrade sig över delbetänkandet ”Mer gemensamma tobaksregler – ett genomförande av tobaksproduktdirektivet” (SOU 2015:6) som handlar om hur Sveriges lagar och förordningar ska anpassas till EU:s tobaksproduktdirektiv.

I princip instäms i förslagen till förändringar av tobakslagen och tobaksförordningen.

Lagändringarna, som ska träda i kraft 20 maj 2016, innebär bland annat förbud mot vissa tillsatser och karaktäristiska smaker i cigaretter och rulltobak och hälsovarningar på tobaksförpackningar.

I Tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande redovisas, senast den 1 mars 2016, även analyser och förslag på frågor om

  • en ändamålsenlig nationell reglering av snus och tuggtobak samt reglering av innehållet i snus
  • begränsad rökning av tobaksrelaterade produkter (t.ex. e-cigaretter) i vissa miljöer
  • tillståndskrav för tobaksförsäljning
  • nationellt genomförande av WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksvaror, samt de tre tilläggsdirektiven om
  • begränsad tobaksrökning och rökning av tobaksrelaterade produkter på vissa allmänna platser utomhus
  • exponeringsförbud för tobaksprodukter i butiker
  • och neutrala tobaksförpackningar

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

VISIR

 

(ii) Tobaksfria dagen den 31 maj 2015

Årets tema från Världshälsoorganisationen handlade om att stoppa all illegal handel av tobaksvaror i enlighet med artikel 15 i ramkonventionen för tobakskontroll.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja publicerade ett nytt faktablad om smuggling.

VISIR uppmärksammade försäljning av tobaksvaror till minderåriga och skickade brev till alla högstadie- och gymnasieskolor i Stockholm och Uppsala.

De förekom också andra teman i nyhetsflödet och att Mors dag inföll på samma dag blev till en extra krydda i några kommunikéer:

 

(iii) Tioårs-dagen sedan rökfria restauranger infördes, den 1 juni 2015

Rökförbudet på restauranger och serveringar som trädde i kraft den 1 juni 2005, något av en milstolpe i den svenska tobakspolitiska historien, rönte stor massmedial uppmärksamhet och öppnade upp för livliga diskussioner om den fortsatta utvecklingen på rökområdet, särskilt frågan om rökfria uteserveringar, men även måldatumet, 2025, för ett rökfritt Sverige kom i fokus.

Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, och Johan Ludvigsson, ordförande i Svenska Barnläkarföreningen, tyckte att det efter tio tobakspolitiskt händelsefattiga år nu är dags för nya reformer så att folkhälsan kan fortsätta att förbättras.

VISIR:s kansli har också fått ta emot många reaktioner från engagerade personer uti vårt avlånga land, bland annat:

’Hej, VARFÖR pratas det aldrig om oss som jobbar i miljöer där vi utsätts för stora mängder passiv rökning? Jag menar vi som arbetar i vården och kommer till brukare som är rökare, många gånger storrökare. Man säger lite ursäktande ”det är deras hem”, så vi får acceptera det. Hur gör man i andra länder ex USA? Jag tycker verkligen att nu är det vår tur att prioriteras till en bra arbetsmiljö. hlsn Iréne

En kvinna från Skåne tyckte att VISIR och andra organisationer med rökprevention på agendan måste bli mycket tuffare i sin argumentation för rökfria miljöer. Hon ansåg att det var fullständigt horribelt, inte minst ur ett demokratiperspektiv, att en minoritet rökare, 10-15 % av befolkningen, med sin bevisat giftiga och skadliga rökning, kan förstöra så många miljöer för resten av befolkningen. Som astmatiker var hon själv mycket känslig för rökexponering och kunde omöjligt vistas i en busskur eller på en uteservering där rökning förekom.

 

(iv) Tobacco Endagame – Rökfritt Sverige 2025: Socialdepartementet uppvaktades med namninsamlingslistor den 1 juni 2015

Efter en regnig förmiddag i Stockholm sprack himlen upp och solens strålar glittrade i den våta asfalten. Representanter för ett tiotal organisationer samlades klockan 13.00 på Socialdepartementet, Fredsgatan 12. VISIR representerades av förbundsordföranden Agneta Alderstig och nestorn, hedersmedlemmen Arne Stråby. Ett statement lästes upp och folkhälsominister Gabriel Wikström mottog namninsamlingslistor från de olika organisationerna.