Bli medlem
s

Nytt Nyhetsbrev ”Upp till 26”

Nu finns det andra numret av årets nyhetsbrev ”Upp till 26” att ladda ner. Nyhetsbrevet skickas till våra ungdomsmedlemmar. Ibland skickar vi även det till grund- och gymnasieskolor.

Det första numret av årets nyhetsbrev publicerades den 31 maj på tobaksfria dagen. Då handlade temat om neutrala cigarettförpackningar – en effektiv åtgärd för att motverka tobaksbruket.

I det aktuella nyhetsbrevet skriver vi om statsrådet Gabriel Wikström och vad han menar med att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Nästa nummer av nyhetsbrevet planeras utkomma den 21 november i vecka 47, den Tobaksfria veckan.