Bli medlem
s

Avvänjning

Det finns en specialsajt med fokus på tobaksavvänjning: www.psykologermottobak.org.

Sluta-Röka-Linjen

Debattartikel i Läkartidningen  2016-11-25

Debattartikel i Dagens Medicin 2016-06-13

Rökare ska inte få ekonomisk betalning för att sluta röka (13 augusti 2015)

I en amerikansk rökavvänjningsstudie premierades framförallt dem som LYCKADES sluta röka.  De av försöksdeltagarna som inte lyckades vara rökfria i minst ett halvår (84 %) belönades i mindre utsträckning beroende på hur länge de höll sig rökfria. Även om möjligheten till ekonomisk vinning i någon mån kan påverka utfallet i en forskningsstudie av det här slaget så är praktisk tillämpning av monetär belöning vid rökavvänjning diskutabel. Är det verkligen rimligt att i dagens svenska samhälle locka med individuella belöningar för att uppnå önskade behandlingsutfall? Leder inte belöningsmodellen till att rökare som inte vill eller kan sluta röka marginaliseras och stigmatiseras ytterligare? Ska vi exempelvis premiera viktreduktion på ett liknande sätt?

Ladda ner pdf här.