Bli medlem
s

Ny skrift från Tobaksfakta

Skärmavbild 2014-02-28 kl. 23.06.14Tobaksfaktas nya skrift  Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning,  presenterar de viktigaste riktlinjerna för politiker och tjänstemän i offentlig tjänst då det gäller kontakter med tobaksindustrin och ger exempel på hur de kan omsättas i praktiskt vardagsarbete. Vägledningen är skriven av Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Paul Nordgren.

En grundbult i tobakskonventionen är att ländernas regeringar och andra beslutsfattare och officiella organ ska hålla distans till tobaksindustrin. Tobakskonventionen 
är ett bindande avtal mellan – hittills – 178 länder om att genomföra en rad olika åtgärder för att motverka tobaksbruket. Sverige ratificerade konventionen 7 juli 2005, och har därmed åtagit sig att omsätta den i praktisk nationell politik.

Det finns många exempel på att svenska politiker och tjänstemän uppfattar tobaksindustrin som ”en industri som alla andra”, men den är inte det och ska inte behandlas så.

Något samarbete mellan tobaksbolag och offentliga organ ska inte förekomma. Det grundläggande är att offentliga beslutsfattare och tjänstemän så mycket som möjligt ska undvika kontakter med tobaksindustrin. När sådana kontakter ändå anses nödvändiga ska de redovisas öppet så att allmänheten får kännedom om vad som diskuterats.

Ladda ner skriften här eller beställ via e-post:  sara.sanchez@tobaksfakta.se.