Bli medlem
s

Ny lagstiftning på tobaksområdet utreds

Folkhälsominister Gabriel Wikström (s) presenterade i DN Debatt (18/2 2015) åtgärder via lagstiftning som syftar till att minska tobaksbruket och dess negativa effekter på sjukdom och för tidig död. De föreslagna insatserna – steg mot ett rökfritt Sverige inom 10 år, steg mot att sluta påverkbara och socioekonomiskt relaterade hälsoklyftor inom en generation det vill säga inom 25-30 år – ges som tilläggsdirektiv till en pågående tobakspolitisk utredning:

(1) Begränsning av tobaksrökning och rökning av tobaksrelaterade produkter på vissa allmänna platser utomhus: Rökfria miljöer skyddar icke-rökare från att utsättas för passiv rökning, stöder de som vill sluta röka och hjälper ungdomar att inte börja röka. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik, uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och arenor utomhus.

(2) Exponeringsförbud för tobaksprodukter i butiker: Tobaksvaror förvarade utom synhåll för kunderna påverkar attityder till tobak och minskar köp.

(3) Neutrala tobaksförpackningar: Dekorfria paket som alla har samma neutrala färg, oavsett märke, och där varumärket skrivs med ett neutralt typsnitt gör produkten mindre attraktiv och tobaksbruket mindre socialt accepterat.

 

Några kommentarer från det tobakspreventiva nätverket:

”Krafttag mot rökningen är nödvändigt om folkhälsan ska bli bättre i Sverige. Det är särskilt glädjande att folkhälsoministern stöder opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025” – Göran Boëthius & Ewy Thörnqvist, Ordförande respektive Generalsekreterare Tobaksfakta

”Nytändning i den tobakspolitiska debatten” – Ewy Thörnqvist, Generalsekreterare Tobaksfakta

”Äntligen en hälsominister som gör sitt jobb och tar ansvar för barnen i Sverige! Alla de tre föreslagna åtgärderna lyfts fram i den internationella tobakskonventionen som mycket verkningsfulla åtgärder inte minst för att stoppa nyrekryteringen av rökare bland barn och ungdomar” – Margaretha Haglund, Tobakspolitisk expert Tobaksfakta

“Huvudsyftet är att stödja ungdomar att inte börja röka. Den här sortens åtgärder stöder också de som vill sluta röka. Det är inte acceptabelt att någon utsätts för 4000 gifter från en annan människa ” – Barbro Holm Ivarsson, Ordförande Yrkesföreningar Mot Tobak

”Förslaget är positivt. Alla miljöer som är stödjande och rökfria är bra framförallt för våra barn och ungdomar. En stark opinion, 85 % i Sverige, stöder fler rökfria miljöer. Det är inte så dramatiskt” – Ann Therese Enarsson, Styrelseordförande A Non Smoking Generation

”Fantastiskt förslag med bra och tydliga insatser för att särskilt skydda barn och unga från marknadsföring av hälsofarliga produkter och rökexponering” – Sara Dinwiddie, Förbundssekreterare Smart Ungdom

”Passiv rökning är ett jättestort problem för människor med astma. Det är ingen rättighet att blåsa giftig rök på andra människor. Det offentliga rummet är till för alla” – Marie-Louise Luther, Ombudsman Astma- och allergiförbundet