Bli medlem
s

Ny bok om sjukdomsförebyggande metoder

Sjukdomsförebyggande metoderNu kan den nya boken av Barbro Holm Ivarsson Sjukdomsförebyggande metoder – att stödja förändringar av levnadsvanor i praktiken – förhandsbeställas till ett specialpris.

Boken beskriver riskerna med tobaksbruk, alkohol, ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet och övervikt eller fetma. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder och de rådgivningsmetoder som rekommenderas där presenteras på ett lättillgängligt sätt. Läsaren får med hjälp av fallbeskrivningar insikt i hur metoderna används praktiskt vid arbete med de olika levnadsvanorna, vilka praktiska råd man kan ge och hur man kan samtala med patienten. Vidare diskuteras hälsoinriktad hälso- och sjukvård och läsaren får en gedigen bakgrund till det sjukdomsförebyggande arbetet i nationella och internationella policydokument och handlingsplaner.

Målgruppen för boken är studenter på högskoleprogram, folkhälsoplanerare, beslutsfattare, verksamhetschefer inom vård och omsorg liksom politiker och tjänstemän inom statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner som behöver orientera sig inom området. Även kliniskt aktiva kan ha stor nytta av boken, speciellt del 2, som innehåller mycket praktisk information.

Till innehållsförteckning och beställningsblad
Observera att talongen måste skrivas ut, fyllas i och sändas in på något av de sätt som anges (scanna & mejla, faxa eller posta). Det går inte att skriva uppgifterna i ett vanligt mejl.

Välkommen om du har frågor om boken till:
Barbro Holm Ivarsson
Leg psykolog, jur kand, konsult, utbildare och författare
Tfn: 0734-408451
Mail: Barbro.holm-ivarsson@telia.com
Hemsida: www.barbroivarsson.se