Bli medlem
s

Tobaksfria dagen

Den tobaksfria dagen (World No Tobacco day) äger rum den 31 maj varje år. WHO skapade kampanjdagen för att uppmärksamma tobaksepidemin och den sjukdom och död som följer i dess spår. Sjukdom och död som går att förhindra om människor inte brukar tobak eller utsätts för tobaksrök. WHO vill peka på effektiva åtgärder för att minska konsumtionen av tobak i samhället.

”This yearly celebration informs the public on the dangers of using tobacco, the business practices of tobacco companies, what WHO is doing to fight the tobacco epidemic, and what people around the world can do to claim their right to health and healthy living and to protect future generations.”

Varje år uppmärksammar WHO ett särskilt tema. Den första upplagan av tobaksfria dagen 1988 firades under parollen ”Tobak eller Hälsa: välj hälsa”. Ett kompromisslöst tema; tobak och hälsa är två ömsesidigt uteslutande storheter som inte kan överlappa med varandra. Det är antingen eller som gäller, inte både och.

WHO tilldelar i samband med den Tobakfria dagen personer eller organisationer en utmärkelse för bedrifter inom det tobakspreventiva området. Svenska pristagare har under åren varit Göran Boëthius (2004), Ingrid Talu (2006), Gunilla Bolinder (2008) och Alexandra Charles (2010).

Tobaksfria dagen 2017

Årets tema är ”Tobak – ett hot mot hållbar utveckling”.

Under mottot ”tänk globalt agera lokalt” delade VISIR Gotland med Folke Frendin & Anne-Marie Franzon i spetsen ut rosor & tobaksinformation till den yngre generationen VISBY-bor.

Tobaksfria dagen 2016 31 maj 2016

Temat för året är neutrala tobaksförpackningar (”plain packaging”) – en effektiv tobakspolitisk åtgärd på stark frammarsch världen över även om den för närvarande fastnat i den svenska lagstiftningsbyråkratin. ”Get ready” uppmanar Världshälsoorganisationen.

VISIR skrev om reklamfria och neutrala tobaksförpackningar i årets första nyhetsbrev. En digital version av nyhetsbrevet skickades ut till alla ungdomsmedlemmar samt till alla högstadie- och gymnasieskolor i Stockholm och Uppsala.

Vår hedersmedlem Bo Hellgren fick på sin 75-årsdag (Grattis!) en frågvis insändare publicerad i Örnsköldsviks Allehanda.

  • Tobaksfakta arrangerade det sjätte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och som bland annat innehöll en föreläsning om införandet av neutrala tobaksförpackningar i Australien 2012
  • Tobaksfakta skrev också ett skarpt debattsvar om neutrala paket
  • Cancerfonden uppmanade tillsammans med sina nordiska systerorganisationer i  ett uttalande alla de nordiska länderna att införa neutrala tobaksförpackningar
  • Yrkesföreningar Mot Tobak & Astma- och Allergiförbundet skrev en debattartikel i Sydsvenskan om att det nu är dags att införa rökfritt på uteserveringar och i vissa andra allmänna utemiljöer
  • Smart Ungdom rapporterade om ett tobakspolitiskt program för unga under 18 år med fokus på marknadsföring, Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige 2025, rökfria allmänna platser, miljö & e-cigaretter

Tobaksfria dagen 2015 NORNEW-12565-1_WHO_NoTobaccoDay_Poster_FA2

Årets tema från Världshälsoorganisationen handlar om att stoppa all illegal handel av tobaksvaror i enlighet med artikel 15 i ramkonventionen för tobakskontroll.

Att var tionde cigarett som röks i världen härrör från den illegala tobaksmarknaden har negativa konsekvenser för hälsa och samhälle. Läs mer här.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja publicerade ett nytt faktablad om smuggling.

VISIR uppmärksammade försäljning av tobaksvaror till minderåriga och skickade brev till alla högstadie- och gymnasieskolor i Stockholm och Uppsala.

De förekom också andra teman i nyhetsflödet och att Mors dag inföll på samma dag blev till en extra krydda i några kommunikéer: