Bli medlem
s

Skolföreläsning

Vi vänder oss till skolor för att inspirera till en tobaksfri skoltid genom att dels undervisa om de skadeverkningar som tobaksbruk ger på den egna kroppen och dels informera om tobaksodlingens villkor och konsekvenser.

Vi visar bland annat avsnitt ur dokumentärfilmen Tobakens barn av Sven Irving. Filmen, vars hela längd är cirka 47 minuter, skildrar hur människor i utvecklingsländer under nästan slavliknande förhållanden förser tobaksindustrin med råtobak. Fattigdom, barnarbete, dålig skolgång, miljöförstöring och förgiftning är några av tobaksodlingens konsekvenser.
Tobakens barn

För tillfället tar vi inte emot några bokningar.