Bli medlem
s

Tobakens miljökonsekvenser

Tobak är ett hinder för hållbar utveckling. Betydande hälsorisker, olägenheter och samhällskostnader följer i rökningens spår. Med hjälp av skyddslagstiftning och beskattning bekämpar den svenska staten bruket av tobak och exponeringen för tobaksrök. Befolkningen säger också i stor utsträckning numera nej tack till cigaretter och snus.

Rökningen har blivit en social markör. Bland världens cirka en miljard rökare finns ca 80 procent i låg- och medelinkomstländer. I ett folkrikt land som Indonesien röker nästan varannan man.

Den globala tobaksmarknaden domineras av litet antal mäktiga bolag. I Sverige är Swedish Match det stora tobaksbolaget. Råvaran tobak odlas framförallt i Afrika, Asien, USA och Sydamerika. Råvarupriset på tobak är lågt och förtjänsten för en skuldtyngd småbrukare dålig. Allt mer uppmärksamhet riktas på tobaksarbetarnas dåliga villkor och att mänskliga rättigheter kränks på tobaksfälten. Exempelvis används ofta barn för det farliga arbetet att odla och skörda tobak med akut nikotinförgiftning som en arbetsmiljörisk.

Aktier i tobaksbolag förknippas alltmer med hög risk och låg avkastning det vill säga raka motsatsen till långsiktigt hållbara investeringar.

Dagens Industri rapporterar om att de fem största AP-fonderna äger tobaksaktier för 11 miljarder kronor!

Söker du tobaksfria fonder?

I nedanstående lista redovisas etiska fonder som avstår från att investera i tobaksbranschen. Vi kontrollerar fondernas aktieinnehav i deras årsredovisningar.

Du kan även söka efter fonder som väljer bort tobak på Hållbarhetsprofilen som administreras av Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar.

Tobaksfria fonder