Bli medlem
s

Hur är det möjligt?

ÖPPET BREV TILL MUSIKFESTIVALEN WAY OUT WEST I GÖTEBORG

WayoutwestI augusti skrev VISIRs ordförande Henrik Ripa och förbundssekreterare Agneta Alderstig ett öppet brev till den av ungdomar välbesökta musikfestivalen ”Way Out West” i Göteborg. De frågar sig hur det är  möjligt att man säljer tobak till ungdomar på en festival som i övrigt har hållbarhet, hälsa  och miljö som tema?

På festivalen serverades bara vegetarisk mat, deltagarna uppmanades att åka kommunalt. Man använde Led-lampor för att spara energi. Festivalen har som den första i Sverige KRAV-certifierats. Allt sammantaget en värdefull satsning för andra festivaler att ta efter. Hur kan då arrangörerna tillåta tobaksindustrin att exponera sina produkter inne på festivalområdet? Tobak är varken kravmärkt, rättvisemärkt eller ekologisk odlad. Barn, ungdomar och gamla utsätts för passiv rökning.

Avslutningsvis skriver Henrik Ripa och Agneta Alderstig att ska Way Out West verka trovärdiga och fortsättningsvis ha hållbarhet i fokus bör festivalområdet göras till en rökfri zon till nästa år.

Läs hela brevet här