Bli medlem
s

Flera har frågat om E-cigaretten – vad är det?

ecigg2013Just nu är läget oklart hur  E-cigaretten ska hanteras. Ska den klassas som ett läkemedel eller lyda under Tobakslagen? Läkemedelsverket och flera företag som säljer produkten väntar på dom i ärendet och inom Eu råder delade meningar. Eu-parlamentet och ministerrådet ska försöka enas i nästa förhandling, förhoppningsvis före årsskiftet 2013/2014.

Vad är det?

E-cigaretten som är en elektronisk cigarett marknadsförs som en metod att sluta röka eller minska konsumtionen av tobak. Den utvecklades i Kina omkring år 2000 och introducerades i Europa 2006. Det finns både de som innehåller nikotin och de som är nikotinfria. Produkten består vanligtvis av en metallhylsa som laddas med vätska eller en patron som innehåller olika lösningsmedel, smakämnen och ibland nikotin. När man använder E-cigaretten glöder den och vätskan bildar ånga. Ångan andas in, nikotinet tas upp i munnen och dras ner i lungorna och går sedan ut i blodomloppet.

Argumenten mot E-cigaretten

Argumenten mot E-cigaretten är att den innehåller nikotin och därmed underhåller beroendet av cigaretter. På detta sätt behåller man även vanan, vilket gör det svårare att komma ifrån beroendet. Dessutom avger den en viss rökånga, allt för att likna en vanlig cigarett. Vilket utsätter andra för ett passivt intag.  Vätskan luktar och vissa ämnen i lösningsmedlet kan irritera slemhinnorna hos känsliga personer, säger man på Läkemedelsverket. Man varnar även för säkerheten, att cigaretten inte är helt säker eftersom den inte är produktkontrollerad eller registrerad.

Reglering

Ingenting är än så länge klart vad gäller reglering på marknaden i Sverige och i många andra länder där e-cigaretten säljs. I Sverige vill Läkemedelsverket klassa e-cigaretten som innehåller nikotin som läkemedel.  Nikotin har en välkänd farmakologisk verkan i kroppen och det finns redan godkända läkemedel som innehåller nikotin och som lyder under läkemedelslagen.

Läkemedelsverket har förbjudit ett företag i Skåne vid vite att sälja de produkter som innehåller nikotin. De hävdar att i Sverige får ett läkemedel inte säljas förrän det har godkänts eller registrerats enligt läkemedelslagen 5 §. Företaget har överklagat beslutet och förvaltningsrätten i Uppsala har beslutat att Läkemedelsverkets förbud inte gäller förrän domstolen har dömt i ärendet.

Vad händer i EU?

I EU-parlamentet röstade man den 8 november 2013 för att e-cigaretten ska regleras som tobaksprodukter i motsats till ministerrådet som vill reglera den som läkemedel. En delseger för tobaksindustrin som har lobbat hårt i ärendet för att kunna ta över försäljningen på marknaden. Nu väntar förhandlingar så att ministerrådet och EU-parlamentet kan enas, förhoppningsvis före årsskiftet 2013/2014. Om e-cigaretterna regleras som tobaksprodukter innebär det att de ska omfattas av Tobakslagen, och vi får troligen en 18-årsgräns, förbud mot reklam, varningstext, beskattning och förbud mot att röka e-cigaretter i rökfria miljöer.

Hur har man gjort i andra länder?

Australien har förbjudit e-cigaretter som innehåller nikotin, Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla former av e-cigaretter och även i Kanada är det förbjudet att importera, göra reklam för och sälja e-cigaretter.

 

Källor:

Läkemedelsverket

Psykologer mot tobak

Tobaksfakta