Bli medlem
s

E-cigaretter är inte läkemedel enligt dom i Högsta Förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom beslutat att e-cigaretter som innehåller en visslagboken mängd nikotin inte ska betraktas som läkemedel. Domstolen gör därmed en annan bedömning än underinstanserna.

I den nu uppkomna situationen ska den svenska tobakslagen (1993:581) ändras till att omfatta, inte bara tobaksvaror som innehåller tobak, utan även relaterade produkter till vilka e-cigaretter och andra produkter kan räknas.

Lagstiftning om rökfria miljöer, marknadsföring, åldersgräns m.m. måste även gälla e-cigaretter inte minst i beaktande av en hög folkhälsoskyddsnivå.

Tobakslagen ska nu alltså anpassas till artikel 20 i EU:s tobakproduktdirektiv vilket bland annat innebär:

  • En anmälningsplikt för tillverkare/importörer
  • Maximal nikotinhalt 20 mg/ml
  • Bipacksedel
  • Hälsovarning. ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Den rekommenderas inte för icke-rökare”
  • Förbud mot kommersiella meddelanden
  • Övervakning huruvida e-cigaretter fungerar som inkörsport till nikotinberoende och slutligen traditionell tobakskonsumtion för unga människor och icke-rökare
  • Ett system för att samla in information om misstänkta skador på människors hälsa
  • Rapportering om potentiella risker för folkhälsan

Förbudet mot tobaksvaror med karaktäristiska smaker enligt artikel 7 i EU:s tobaksproduktdirektiv måste även gälla e-cigaretter (och snus) inte minst för att skydda barn och ungdomar från att bli konsumenter.

Läs mer här och här.

Debattartikel i Dagens Nyheter från A Non Smoking Generation 2016-01-06

Artikel i Dagens Nyheter 2016-01-26