Bli medlem
s

:

Ny lagstiftning på tobaksområdet utreds

Folkhälsominister Gabriel Wikström (s) presenterade i DN Debatt (18/2 2015) åtgärder via lagstiftning som syftar till att minska tobaksbruket och dess negativa effekter på sjukdom och för tidig död. De föreslagna insatserna – steg mot ett rökfritt Sverige inom 10 år, steg mot att sluta påverkbara och socioekonomiskt relaterade hälsoklyftor inom en generation det vill […]

Tobakskonventionen 10 år 27 februari 2015

  Den 27 februari 2005 trädde Världshälsoorganisationens tobakskonvention i kraft, en internationell överenskommelse som syftar till att minska tobakens skadeverkningar. Sverige anslöt sig till konventionen samma år. Idag har 180 länder gjort det. Med stöd från tobakskonventionens vetenskapligt grundade artiklar så har såväl tillgång som efterfrågan på tobaksprodukter begränsats genom bland annat lagstiftning, höjda priser, hälsovarningar på […]