Bli medlem
s

:

Rökförbud skyddar barn

  Rökförbud på allmänna platser kopplas till tydliga hälsovinster även för barn, visar en forskningssammanställning i Lancet. Nu utreds i Sverige hur fler allmänna platser kan bli rökfria för att även skydda de som inte röker (väntkurer, tågperronger, entréer etc.).     Studien i Lancet väcker uppmärksamhet. – Den här typen av forskning kan ju […]

Lungcancern ökar med 465 % i Kina!

Lungcancer har på tre årtionden ökat med 465 procent i Kina och cancer är nu vanligaste dödsorsaken i Kinas storstäder. Ökningen beror på en livsfarlig cocktail av luftföroreningar och tobak, särskilt som WHO uppskattar att 70 procent av Kinas icke-rökare, alltså 700 miljoner människor, utsätts för passiv rökning. Idag röker endast två procent av kinesiskor, […]

VISIRs annons i Svenska dagbladet

  VISIR deltog med en annons i kampanjen Hjärta och Kärl som kom ut med Svenska Dagbladet den 29 mars. Bilagan skapades som ett forum som belyste forskning, lärande, vad man kan göra för de som redan drabbats av sjukdomarna samt vad vi kan göra för dem som ligger i riskzonen. Till bilagan ———–

Träffa VISIR på Almedalsveckan i sommar!

Nu är det klart att VISIR kommer att delta tillsammans med Tobaksfakta på Almedalsveckan i sommar.  Sveriges största politiska mötesplats går av stapeln den 29 juni – 6 juli 2014. Alla evenemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. Tillsammans med 9 andra organisationer bidrar VISIR ekonomiskt med 5 000 kronor. Hittills har det beslutats […]

VISIR på plats vid uppföljning – Tobacco Endgame

  VISIR var på plats den 8 April, i Svenska läkaresällskapets hus på Klara Östra kyrkogata i Stockholm. Det var uppföljning av kick off-dagen från den 18 november 2013 för alla organisationer och enskilda som är intresserade av att stödja och opinionsbilda för ett politiskt beslut om en utfasning av tobaksrökning i Sverige Det diskuterades […]

Nu har vi en ny gilla-sida

Följ VISIR på Facebook! Gå in och gilla sidan här!

Beställ Valentin Sevéus antologi om VISIRs kamp under 40 år

Denna bok publicerades den 30 mars, samma dag som VISIRs årsmöte 2014. Det är exakt 40 år efter bildandet av Riksförbundet VISIR den 30 mars 1974. Detta är ingen tråkig bok, enligt Valentin Sevéus utan en mycket personlig, intressant och rolig antologi om VISIRs kamp för ett rökfritt samhälle under 40 års tid. En samling […]

VISIRS nya förbundsstyrelse 2014/2015

Se VISIRs nya förbundsstyrelse här                 Se nya styrelsen här