Bli medlem
s

:

VISIR fyller 40 År

”VISIR har uppnått mycket och vi kan vara nöjda med 40 års arbete. Vi har inte varit ensamma som väl är, men utan VISIR vet vi inte hur det hade gått. Men inga vinster varar för evigt, och det finns mycket kvar att göra. Vi behövs där även i framtiden!” Citat: Arne Stråby, redaktör för […]

Inbjudan till förbundsmöte

Riksförbundet VISIR håller sitt 40:e förbundsmöte på söndag den 30 mars 2014 Mötet äger rum i Hälsans Hus, Fjällgatan 23, Stockholm, kl 11.00 – 15.00. Det blir årsmötesförhandlingar kl 11. VISIR bjuder på lunch kl 12 och kl 13-15 blir det 40-årsfirande med mingel. Föreläsning av Valentin Sevéus, som presenterar sin nya VISIR-bok. Henrik Ripa […]

Nytt nummer av VISIR Aktuellt ute nu!

Läs nya numret av VISIR Aktuellt!

Ny bok om sjukdomsförebyggande metoder

Nu kan den nya boken av Barbro Holm Ivarsson Sjukdomsförebyggande metoder – att stödja förändringar av levnadsvanor i praktiken – förhandsbeställas till ett specialpris. Boken beskriver riskerna med tobaksbruk, alkohol, ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet och övervikt eller fetma. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder och de rådgivningsmetoder som rekommenderas där presenteras på ett lättillgängligt […]

Sluta röka loppet – Överskottet går till Cancerfonden.

Andra loppet går den 14 maj på Djurgården   Sluta-Röka-Loppet ska ge cancern en match Efter förra årets framgångar kommer nu andra upplagan av Sluta-Röka-Loppet. Den 14 maj kan alla som vill ge cancern en match springa på Djurgården i Stockholm. Bakom Sluta-Röka-Loppet står Marcus Benitez och Malin Johansson, som båda har sett cancern på […]

VISIRs brev till musikfestivalen Way Out West – uppföljning

  TOBAKSKIOSKER PÅ WAY OUT WEST – HUR BLIR DET 2014? Efter förra årets festival i augusti skrev VISIR ett öppet brev till arrangören ang försäljning av tobaksprodukter på området.   Festivalen som går av stapeln i Slottsskogen i Göteborg tillåter tobaksindustrin att exponerar sina produkter mot ungdomar vilket inte är förenligt med tobakskonventionen. Nu […]

Läs Agneta Alderstigs rapport om rökfri arbetstid i hemtjänsten

  Agneta Alderstig, sekreterare sen 2013  i VISIRs Riksförening, drev införandet av rökfri arbetstid i Göteborg. Hemtjänsten är en av de personalgrupper inom kommunen som är särskilt utsatt för passiv rökning samt att många röker själva.   Tobakslagen säger att ingen ska utsättas för rök mot sin vilja. Därför startades en undersökning av hemtjänstpersonalens exponering […]

Positiva nyheter från Norge

    Flertalet är för ett rökfritt samhälle i Norge. Det visar en undersökning genomförd av riksföreningen Hjärt- och lungsjuka (LHL). Bland de tillfrågade under 30 år svarar hela 83 % att de stödjer målsättningen att Norge blir ett rökfritt land. Det bör få politikerna att vakna och sätta klara mål för när och hur […]

Ny skrift från Tobaksfakta

Tobaksfaktas nya skrift  Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning,  presenterar de viktigaste riktlinjerna för politiker och tjänstemän i offentlig tjänst då det gäller kontakter med tobaksindustrin och ger exempel på hur de kan omsättas i praktiskt vardagsarbete. Vägledningen är skriven av Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Paul Nordgren. En grundbult i tobakskonventionen är att ländernas regeringar […]