Bli medlem
s

:

Nytt sätt att sluta röka i sikte!

I ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet den 10 oktober, kan man läsa att det hormon som hämmar våra hungerskänslor har en liknande effekt på suget efter nikotin hos möss. Upptäckten kan leda till ett nytt sätt att hjälpa människor att sluta röka. Nikotin är starkt beroendeframkallande och för många människor är det mycket […]

En skamlig dag för Eu-parlamentet!

Den 8 oktober röstade Eu-parlamentet om tobaksproduktdirektivet. Sverige får fortsätta sälja smaksatt snus och slimcigaretter. Man röstade dock fram att 65% av ytan på cigarettpaketen skall täckas med varningstexter.  Det var en sorglig dag enligt Miljöpartiets talesperson Carl Schlyter: – Vi är nu i den sorgliga situationen att parlamentet skalar ned skyddet för folkhälsan. De […]

Tobaksfria veckan, vecka 47

Arrangemang den Tobaksfria veckan, vecka 47. VISIR deltar den 21 november på Nordstadstorget, Nordstan i Göteborg med att prata tobak och ge hjälp och stöd till dem som vill sluta. Ett samarrangemang med Västra Götaland, Social resursförvaltning och VISIR.

Inspirations- och nätverksträff 23 oktober i Göteborg

VISIR I GÖTEBORG Inspirations- och nätverksträff för tobaksavvänjare i Västra Götaland den 23 oktober i Göteborg. Vår egen förbundssekreterare Agneta Alderstig föreläser om VISIR:s verksamhet samt deltar med bokbord. Arrangör Västra Götalandsregionen. Tyvärr gick sista anmälningsdagen ut den 11/10 men kontakta birgitta.k.svard@vgregion.se, ifall det finns platser kvar. Se programmet här Inspirationsdag 2013

Bokbord i Göteborg den 13-14 november

Den nationella ANDT-konferensen i Göteborg 2013 VISIR deltager med bokbord vid nationella ANDT-konferensen i Göteborg, arrangerat av Förebygg. nu, den 13-14 november i samverkan med Yrkesföreningar mot Tobak. Se webbsidan forebygg.nu