Bli medlem
s

VISIR på plats vid uppföljning – Tobacco Endgame

 

Visir på tobacco Endgame
VISIR var på plats den 8 April, i Svenska läkaresällskapets hus på Klara Östra kyrkogata i Stockholm. Det var uppföljning av kick off-dagen från den 18 november 2013 för alla organisationer och enskilda som är intresserade av att stödja och opinionsbilda för ett politiskt beslut om en utfasning av tobaksrökning i Sverige

Det diskuterades bl a hur man når fram till politiker på valbar plats och hur det går med användandet av sociala medier i opinionsarbetet. 

Tobacco Endgames folder