Bli medlem
s

Henrik Ripa – vår vän och styrelseledamot har avlidit

Det är med stor sorg och saknad som vår vän och kollega i VISIRs styrelse Henrik Ripa har lämna oss. Henrik avled den 12 juli efter en tids sjukdom. Han blev 52 år.

Henrik har varit engagerad i VISIRs styrelse sedan 2012. Under åren 2013–2014 var han förbundsordförande, 2015–2020 vice förbundsordförande.

Henrik insåg att VISIR måste satsa på att få med fler aktiva ungdomar, vilket ledde till att VISIR erbjöd ungdomar under 26 år fritt medlemskap. Tillsammans med andra i VISIR deltog Henrik i arbetet med att samla in namnunderskrifter i centrala Göteborg till stöd för Tobacco Endgame – Tobaksfritt Sverige 2025, vilket senare överlämnades till folkhälsoministern. Henrik representerade VISIR på åtskilliga konferenser som föreläsare, i paneldebatter och i debattartiklar mot tobak.

Henrik har under alla år och oberoende av hans politiska position nationellt, regionalt eller kommunalt alltid tagit sig tid att vägleda VISIR i föreningsarbetet och i arbetet med att begränsa tobaksbruket. Tobaksarbetet låg honom varmt om hjärtat och hans mål var att ingen ska dö av rökning i framtiden. Vi är djupt tacksamma för allt arbete han har gjort för VISIR.