Bli medlem
s

VISIR anmälde Swedish Matchs snusreklam till KO

 

Butiken Svenskt snus på KungsgatanVISIR anmälde Swedish Match till konsumentombudsmannen (KO) för cirka ett år sen. VISIR ansåg i sin anmälan att Swedish Match som äger butiken Svenskt snus på Kungsgatan i Stockholm bryter mot svensk tobakslag och reglerna för marknadsföring av tobak.

Nu stämmer KO dem för otillåten snusreklam. KO anser, liksom VISIR, att den reklam som Swedish Match genomför i sina butiker är ett klart brott mot tobakslagen.

Redan i somras påpekade KO i ett brev till Swedish Match att bolaget bröt mot tobakslagens regler. Den enda marknadsföring som lagen tillåter i butiker är neutral kommersiell information, medan den reklam som Swedish Match tillämpar, enligt KO, är påträngande och uppmanar till bruk av tobak. Den riktar sig dessutom framför allt till unga människor.

Swedish Match svarade att bolaget inte anser sig bryta mot tobakslagens regler om marknadsföring. Så nu går KO vidare och stämmer bolaget i Marknadsdomstolen. KO yrkar att domstolen vid vite förbjuder Swedish Match att fortsätta med denna marknadsföring i butikerna.

Läs mer på Tobaksfakta

Läs VISIRs tidigare inlägg fr januari

KOs stämningsansökan