Bli medlem
s

Tobaksvanor i Sverige anno 2015

Rökbruket odlas i unga år, framförallt i åldern 16-18 år, inte utan benäget stöd från mindre nogräknade handlare och kompisar. Många ungdomar prövar bara olika tobaksprodukter och många vuxna lägger ned rökvanor. I socioekonomiskt svaga grupper finns flest rökare, kanske har dessa svårare att sluta röka än personer i högre samhällsskikt. Rökning kanske innebär en välkommen belöning i en annars jobbig vardag. Rökning kan också utgöra en direkt orsak till lägre socioekonomiska utfall exempelvis via sjukdom eller försämrade prestationer i skola och arbete. Snusbruket börjar också tidigt och fylls på allt eftersom av män, mer sällan av kvinnor. Att en något så när jämn nivå av nikotin upprätthålls i cirkulationen kanske är något som passar mäns fysiologi. Eller handlar det om någon sorts manligt belöningsbehov i det annars så jämställdhetssökande svenska samhället. Eller så är det krassa marknadskrafter som styr. Nog med spekulationer. Ladda ner en resumé av aktuell statistik om tobaksvanor här.