Bli medlem
s

Tobaksfria veckan 47 på Gotland

VISIR PÅ ALMEDALSBIBLIOTEKET I VISBY

AlmedalsbiblioteketUnder hela tobaksfria veckan 47 har VISIRs lokalförening på Gotland, i samarbete med specialistsjuksköterskan Mona Wahlgren från tobakspreventiva mottagningen vid Visby lasarett, ett informationsbord och en skärmutställning på Almedalsbiblioteket. Det är bemannat mellan kl 13-16, måndag – fredag.

UPPROP SKER MED NAMNUNDERSKRIFTER FÖR ATT GÖRA SVERIGE TOBAKSFRITT TILL 2025.

På KOL-dagen den 20 november ( Onsdag) finns också två representanter från föreningen Hjärt-Lung Gotland närvarande och delar ut material om KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).