Bli medlem
s

Övriga nyheter

Tobaksfria dagen 31 maj 2012

Hög tid att vi, rökare, snusare och icke rökare/snusare, alla tillsammans sätter stopp för tobaksbranschens dödsbringande verksamhet. Den verksamhet som bygger på affärsidén om att rekrytera barn och ungdom in i nikotinberoende och på så sätt skaffa sig livslångt trogna kunder. Varannan av dessa tobaksbranschens kunder dör i förtid.

En affärsidé som fungerar enbart p.g.a. att vi accepterar missförhållandena och att ekonomiska och sociala kostnader för tobakens skadeverkningar vältras över på oss skattebetalare.

Låt oss tillsammans kräva att dessa kostnader överförs ditt där de rätteligen hör hemma på tobaksbranschens utgiftskonto. På så sätt blir tobaksbranschen olönsam.

Låt den tobaksfria dagen 31 maj 2012 bli början till en tobaksfri vecka, en tobaksfri månad, ett tobaksfritt år inte bara för dig personligen utan också för många andra med dig.

Framför allt medverka till att tobaksbranschens möjligheter att fortsätta att rekrytering barn och ungdom in i nikotinberoende minskar med inriktning mot att helt stoppas !

Henrik Ripa

Vice Ordf. Riksförbundet VISIR

______________________________________________________________________

Hitta information om rökfrihet i andra länder på ”Tobaksfakta.se”

”Tobaksfakta.se” finns upplysning om tobakslagar i andra länder, rökfria serveringar och andra miljöer etc.

__________________________________________________________

Förra årets tema var:
”Tobaksavvänjning” och ”Tobakens skador är gränslösa”

Folkhälsoinstitutet tog fram ett materialpaket:
”Du kan själv – men det finns hjälp att få om du behöver!”
Margareta Pantzar, fhi, projektledare för tobaksavvänjning,
Tobaksuppdraget/Riskbruksprojektet,
tel: 063 – 19 97 86. Läs mer på www.fhi.se

______________________________________________________________________