Bli medlem
s

Ny forskningsrapport från Karolinska Institutet

Att sluta snabbt med tobak minskar risken för dödfödsel

Newborn_272x333pxEnligt en svensk studie gjord i samarbete med Japan ser forskarna att risken för dödfödsel, dvs att barnet föds dött efter graviditetsvecka 28, försvinner om kvinnan slutar snusa eller röka före första besöket på mödravårdscentralen, alltså i princip direkt när den blivande modern förstår att hon är gravid.

Tidigare forskning har visat att rökning under graviditet ökar risken för att barnet dör före födseln och under första veckan efter förlossningen. Om snus ökar risken har varit okänt.

Forskarna har bearbetat  uppgifter om 851 371 födslar under åren 1999-2010 i Sverige. Resultaten visade att om kvinnan snusade under första delen av graviditeten ökar risken för dödfödsel  med 43 procent. Rökning i början av graviditeten ökade risken för dödfödsel med 59 procent.

Forskningsstudien har publicerats av tidskriften Nicotine & Tobacco Research.

Källa: Tobaksfakta