Bli medlem
s

Rökfria miljöer

I Sverige är det förbjudet att röka i förskolor, skolor, hälso- och sjukvården, särskilda omsorgsboenden, kollektivtrafik, restauranger, butiker, banker och andra lokaler som allmänheten har tillträde till. Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer.

Läs mer om Rökfria miljöer.

Störs du av någon annans rökning?

Kontakta lokalinnehavaren om du störs av någon annans rökning i en lokal som ska vara rökfri. Om överträdelserna av rökförbudet fortsätter kontakta kommunen – du hittar kontaktuppgifter i nedanstående lista.

Till kommunen kan du även lämna information om ställen där det förekommer olaga handel av smuggelcigaretter eller försäljning av tobaksvaror till minderåriga.

Kommunkontakten:

Uppdatering pågår.