Bli medlem
s

Frågor

Fråga VISIR

Svar från dr Kerstin Ström
Lungspecialist, verksam som överläkare i lungmedicin
vid Blekingesjukhuset i Karlskrona och docent i lungmedicin
vid Lunds Universitet.
Forskningserfarenhet främst från området KOL.

Fråga:
Jag är 20 år och har rökt i några år. Jag vill inte sluta röka nu, men om jag blir gravid tänker jag sluta. Det kan väl inte vara så farligt om man slutar röka lite senare?

Svar:
Det är mycket viktigt för barnets skull att slua röka om man blir gravid. Fostret påverkas ju av mammans rökning. Men även för din egen skull är det alltid bra att sluta så tidigt som möjligt. Många rökningsorsakade skador försvinner vid rökstopp men en ökad risk för lungcancer kvarstår även om den är mycket mindre än rökarens. Så för din framtida hälsas skull är det alltid bäst att sluta röka så tidigt som möjligt.

 

Fråga:
Jag är 50 år och har rökt i över 30 år och känner inte av några problem. Är det någon mening med att sluta röka när man ändå har rökt så länge?

Svar:
Om du har rökt i över 30 år och inte känner av några problem så är det ändå en mycket stor vinst att sluta röka. Snabbt efter rökstopp förbättras blodcirkulationen och lukt och smak förbättras. Sårläkningen förbättras liksom konditionen. Under de närmaste åren efter ett rökstopp minskar den artheomatos (”åderförkalkning”) som rökningen ger upphov till och efter 5 år har risken för framtida stroke och hjärtinfarkt sjunkit med 50-70% eller nära nog till aldrig-rökarens nivå. Risken att insjukna i olika cancersjukdomar, främst lungcancer men även cancer i svalg, matstrupe och bokspottkörtel minskar också kraftigt.
Du kanske inte har symtom men lindrig KOL är vanlig även hos rökare som inte har symtom av detta. Ett rökstopp gör att lungfunktionsförsämringen, som orsakas av KOL, upphör. det långsamma normala åldrandet med gradvis minskning av lungfunktionen finns alltid kvar och därför är det utmärkt att sluta röka innan man har fått några symtom.

Fråga:
Min grabb har börjat spela hockey, tyvärr snusar flera pojkar i seniorlaget och jag vill inte att min son ska ta över deras laster. Vad ska jag göra?

Svar:
Tyvärr är snusning vanligt bland idrottare. Snusning är inte ofarligt men riskerna med snusning är otillräckligt kända. Kanske är det en fråga att ta upp med sonens idrottsledare. De äldre hockeyspelarna borde ju vara ett föredöme.