Bli medlem
s

Kategori: Lokala aktiviteter

VISIRs annons i Svenska dagbladet

  VISIR deltog med en annons i kampanjen Hjärta och Kärl som kom ut med Svenska Dagbladet den 29 mars. Bilagan skapades som ett forum som belyste forskning, lärande, vad man kan göra för de som redan drabbats av sjukdomarna samt vad vi kan göra för dem som ligger i riskzonen. Till bilagan ———–

Träffa VISIR på Almedalsveckan i sommar!

Nu är det klart att VISIR kommer att delta tillsammans med Tobaksfakta på Almedalsveckan i sommar.  Sveriges största politiska mötesplats går av stapeln den 29 juni – 6 juli 2014. Alla evenemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. Tillsammans med 9 andra organisationer bidrar VISIR ekonomiskt med 5 000 kronor. Hittills har det beslutats […]

VISIR på plats vid uppföljning – Tobacco Endgame

  VISIR var på plats den 8 April, i Svenska läkaresällskapets hus på Klara Östra kyrkogata i Stockholm. Det var uppföljning av kick off-dagen från den 18 november 2013 för alla organisationer och enskilda som är intresserade av att stödja och opinionsbilda för ett politiskt beslut om en utfasning av tobaksrökning i Sverige Det diskuterades […]

Sluta röka loppet – Överskottet går till Cancerfonden.

Andra loppet går den 14 maj på Djurgården   Sluta-Röka-Loppet ska ge cancern en match Efter förra årets framgångar kommer nu andra upplagan av Sluta-Röka-Loppet. Den 14 maj kan alla som vill ge cancern en match springa på Djurgården i Stockholm. Bakom Sluta-Röka-Loppet står Marcus Benitez och Malin Johansson, som båda har sett cancern på […]

Läs Agneta Alderstigs rapport om rökfri arbetstid i hemtjänsten

  Agneta Alderstig, sekreterare sen 2013  i VISIRs Riksförening, drev införandet av rökfri arbetstid i Göteborg. Hemtjänsten är en av de personalgrupper inom kommunen som är särskilt utsatt för passiv rökning samt att många röker själva.   Tobakslagen säger att ingen ska utsättas för rök mot sin vilja. Därför startades en undersökning av hemtjänstpersonalens exponering […]

Tobaksfria veckan i Göteborg

Så här såg det ut under Tobaksfria veckan på Nordstadstorget i Göteborg. Där deltog VISIR tillsammans med tobaksavvänjare från Västra Götalandsregionen och Social resursförvaltningen. Det var en ständig ström av människor som ville ha tips och råd att sluta röka. Foldrar delades ut, VISIR fick nya medlemmar och många skrev under på uppropet Tobaksfritt 2025.se. […]

ANDT-konferensen den 13-14 november 2013

VISIR deltog på konferensen tillsammans med Yrkesföreningar mot Tobak med monter.  Montern var mycket välbesökt av de ca 700 konferensdeltagarna. Både VISIR och Psykologer mot Tobak fick nya medlemmar och skrev under uppropet Tobaksfritt Sverige2025. På bilden syns Barbro Holm-Ivarson ordförande i Psykologer mot Tobak. Vill du veta mer, se Förebygg.nu Foto: Agneta Alderstig, VISIRS sekreterare  

Möt VISIR Stockholm på Saco-mässan i Älvsjö

Precis som varje år deltar VISIR Stockholm med en monter på SACO-mässan i Älvsjö för att informera ungdomar om tobakens skadeverkningar. Datum och tid: Torsdag 28 nov. kl 9- 16, fredag 29 nov. kl. 9-16 och lördag 30 nov. kl. 10-15. Saco-mässan är Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för alla ungdomar som ska välja utbildning […]

Tobaksfria veckan 47 på Gotland

VISIR PÅ ALMEDALSBIBLIOTEKET I VISBY Under hela tobaksfria veckan 47 har VISIRs lokalförening på Gotland, i samarbete med specialistsjuksköterskan Mona Wahlgren från tobakspreventiva mottagningen vid Visby lasarett, ett informationsbord och en skärmutställning på Almedalsbiblioteket. Det är bemannat mellan kl 13-16, måndag – fredag. UPPROP SKER MED NAMNUNDERSKRIFTER FÖR ATT GÖRA SVERIGE TOBAKSFRITT TILL 2025. På […]

Tobaksfria veckan, vecka 47

Arrangemang den Tobaksfria veckan, vecka 47. VISIR deltar den 21 november på Nordstadstorget, Nordstan i Göteborg med att prata tobak och ge hjälp och stöd till dem som vill sluta. Ett samarrangemang med Västra Götaland, Social resursförvaltning och VISIR.