Bli medlem
s

Bokbord i Göteborg den 13-14 november

Den nationella ANDT-konferensen i Göteborg 2013

fordjupning_utbildningVISIR deltager med bokbord vid nationella ANDT-konferensen i Göteborg, arrangerat av Förebygg. nu, den 13-14 november i samverkan med Yrkesföreningar mot Tobak.

Se webbsidan forebygg.nu