Bli medlem
s

Lokala aktiviteter

VISIR vill inspirera till en rökfri skola!

—————————————————————————————————————

 Kampanj i Stockholm sedan 2012 – VISIR vill inspirera varenda unge att ta avstånd från tobak

Regeringen hade gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att under 2012 och 2013 se över och föreslå ytterTobakens barnligare åtgärder mot passiv rökning på allmänna platser, det så kallade Tobaksuppdraget. Särskilt på platser där ungdomar vistas. I samband med detta drog VISIR igång en kampanj med att besöka skolor och visa filmen ”Tobakens barn”.

Filmen belyser hur tobaksindustrin exploaterar människor, miljö och mörklägger missförhållande i fattiga länder. Genom kartellbildningar bland uppköparna får odlaren mycket lite betalt för sin skörd. Det får långtgående svidande konsekvenser för ekonomin och hälsan i den individuella familjen, mycket mer än vi någonsin anar.

Läs mer om Visirs erbjudande till skolorna

Läs mer om filmen här

Läs mer om Tobaksuppdraget

————————————————————————————————-

VISIR i Stockholm-Uppsala

Du som vill delta på ett eller annat sätt i föreningens aktiviteter kan ta kontakt med ordförande Yvonne Berling, tfn: 073-731 30 72 eller kontaktperson Bo Hellgren, tfn: 073 – 763 66 39.

———————————————————————————-

VISIR på Gotland

Kontakt: Folke Frendin 0498-26 48 90 eller Anne-Marie Franzon 0498-249877

”Våga säga NEJ till TOBAK och JA till HÄLSA!”
VISIR ingår i Drogförebyggande nätverket på Gotland som är ett kunskapsförmedlande
och initierande nätverk bestående av frivilligorganisationer, regionen och länsstyrelsen.
Syftet är att:
– arbeta drogförebyggande för barn och ungdomar
– arbeta för kunskaps- och erfarenhetsutbyte internt och externt
– genomföra gemensamma satsningar vid behov

Målgruppen för arbetet är barn/ungdomar, vuxna, föräldrar, allmänheten, ledare och anställda.
Nätverket träffas ca 6 gånger per år. Kontaktperson:
Marie-Louise Sehlgård, Länsstyrelsen,
tel: 010-223 92 90

———————————————————————————-

VISIR i Göteborg

Den som vill delta på ett eller annat sätt i föreningens olika aktiviteter
kan ta kontakt med Agneta Alderstig, tfn: 031-97 12 24

—————————————————————————————————————

Äldre aktiviteter:

VISIR Stockholm på SACO-mässan för studenter.

VISIR Stockholm kommer att delta på SACO studentmässan i Älvsjö 29-30 nov. Vi har en egen monter  där vi kommer informera om oss och vår verksamhet.

—————————————————————————————————————